Ateria, Tiistai (1981)

Akvatinta etsaus, 23,5 x 23cm

Ateria, Tiistai 1981, akvatinta etsaus, 23,5x23cm pieni