Ilta (1979)

Akvatinta etsaus, 20 x 23,5 cm

Ilta 1979, Akvatinta etsaus, 20 x 23,5 cm