Makeita unia (1977)

Akvatinta, laveeraus, 20 x 24,5

Makeita unia 1977, akvatinta, laveeraus, 20x24,5 cm pieni