Puisto (1995)

Akvatinta etsaus, 28 x 38cm

Puisto 1995, akvatinta etsaus, 28x38cm pieni