Kaktusovi (1990)

Akvatinta etsaus, 35 x 26cm

Dublin, Botanic gardens

Kaktusovi 1990, akvatinta etsaus, 35x26cm pieni