Odotus (2000)

Akvatinta etsaus, 22 x 31cm

U Odotus 2000, akvatinta etsaus, 22x31cm pieni