Talli (1988)

Akvatinta, etsaus 27 x 20 cm

Talli, 1988 akvatinta, etsaus; 27x20 cm uusi pieni