Tauko (1981)

Akvatinta etsaus, 25,5 x 30 cm

Tauko 1981, akvatinta etsaus, 25,5 x 30 cm