Toukokuu (1982)

Akvatinta etsaus, 25 x 24cm

Toukokuu 1982, Akvatinta etsaus, 24 x 25cm