Tuuli (1998)

Akvatinta etsaus, 30 x 42cm

Venetsia

Tuuli 1998, akvatinta etsaus, 30x42cm pieni uusi copy